NephroCare utiliza cookies en este sitio web para mejorar la experiencia de usuario y proporcionar el mejor servicio posible. Si continúa navegando en el sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para más información consulte nuestra política de privacidad.

« Volver

Logman a.s., Prešov

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Hemodialyzačné stredisko sídli v areáli FNsP J. A. Reimana v Prešove v budove geriatrického pavilónu na 8. poschodí. Na dialyzačnom stredisku je k dispozícii 20 dialyzačných monitorov. Súčasťou dialyzačného strediska je nefrologická ambulancia a ambulancia pre liečbu peritoneálnou dialýzou. Nefrologická ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochorením obličiek alebo s podozrením na ochorenie obličiek, vrátane ich USG vyšetrenia.

Poskytujeme komplexnú liečebno - preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť na 16 lôžkach v trojzmennej prevádzke v pondelok, ostatné dni v dvojzmennej prevádzke. Využívame všetky modality dialyzačnej liečby. Lekári nefro-dialyzačného centra vykonávajú nefrologické konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných vo FNsP J. A. Reimana v Prešove. V prípade potreby zabezpečujeme hemodialyzačnú liečbu na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Prešove. Stredisko má dobre rozvinutý peritoneálny program.

Personál a kontakty:
    garant:
    MUDr. Karol Gurský, PhD.
    karol.gursky@logman.sk
    051/ 758 3466
    0915 755 783

    lekári:
    MUDr. Ľubov Lešková
    lubov.leskova@logman.sk

    MUDr. Iveta Hofierková
    iveta.hofierkova@logman.sk

    vedúca sestra:
    Bc. Marcela Bačkayová
    marcela.backayova@logman.sk
    051/ 758 3465

    ambulancia: 051/ 701 1418
    sála: 051/ 701 1273
    fax: 051/ 758 3465

Está en buenas manos
MUDr. Karol Gurský, PhD.
MUDr. Karol Gurský, PhD.
Director Médico
Bc. Marcela Bačkayová
Bc. Marcela Bačkayová
Supervisor
 
Cifras OperativasNúmero de Turnos: 3
Equipos
  • 5008 CorDiax
Modalidades ofrecidas
  • APD
  • CAPD
  • High-Flux HD
  • ONLINE HDF
 
Póngase en contacto
Dirección
FNsP J. A. Reimana, Jána Hollého 14
080 01 Prešov
Eslovaquia
Obtener direcciones
Contáctenos
+421 51 701 1418
+421 51 701 1282
+421 51 758 3465
Horario de Apertura
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00